Huisregels

 1. Er wordt enkel op afspraak gewerkt.
 2. Een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang worden geannuleerd. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht. In geval van overmacht zal de afspraak verzet worden naar een later tijdstip, uiteraard in onderling overleg.
 3. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot je gezondheid.
 4. Betaling dienen direct in de praktijk te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 5. Zentosa is een professionele massagepraktijk en biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de dienstverlening.
 6. De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen
 7. Hygiëne is erg belangrijk. Er wordt gezorgd voor een prettige werkruimte en schone materialen. Het is prettig als je ook aan je eigen hygiëne denkt.
 8. Er wordt gemasseerd met oliën op natuurlijke basis. Soms worden etherische oliën gebruikt of vermengd met de massageolie.
 9. Als je onder doktersbehandeling bent en/of medicijnen gebruikt, overleg dan altijd met de arts of je een massage mag ondergaan. Bij twijfel over een contra-indicatie kan mogelijk worden afgezien van behandeling (zie het kopje gezondheid hieronder).
 10. Zentosa is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie.
 11. Alle informatie die je voor, tijdens of na een behandeling met mij deelt of aan mij toevertrouwd is vertrouwelijk en deel ik niet met anderen.

Gezondheid

Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. 
Mochten er klachten zijn dan zal ik samen met jou bespreken wat op dat moment de voor jou optimale massagevorm zal zijn.
 
Geen massage bij (tenzij akkoord van huisarts of specialist):
 • bij hartklachten en hartafwijkingen: door ontspanning kan hartritme dalen;
 • ontstekingen of tumoren: kans op verergering of verspreiding;
 • ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam: beschadiging van de verzwakte vaten door de druk;
 • teveel pijn en extreme vermoeidheid en uitputting: onvoldoende verwerking van de diverse massageprikkels;
 • besmettelijke huidziektes: prikkeling van het proces, daardoor gevaar van uitbreiding of verergering;
 • koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren;
 • infectieziektes, zoals griep en zware verkoudheid: massage verergert de symptomen;
 • steenpuist: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar;
 • bij (overmatig) gebruik van drugs, alcohol;
 • bij algemeen onwel zijn zoals misselijkheid, braken , diarree, duizeligheid;
 • aversie tegen massage.
Plaatselijk niet masseren bij:
Niet op het desbetreffende lichaamsdeel waar het zich bevindt, de rest van het lichaam kan wel:
 • acuut trauma, verwonding, letsel, blauwe plekken of zwelling;
 • verdikkingen, waarbij twijfel is over de oorzaak.
Aangepast masseren bij:
 • hoge en lage bloeddruk;
 • trombose en gebruik van bloedverdunners;
 • bot- en spierziektes, zoals reuma, ostheoporose, artritis;
 • bij bepaald medicijngebruik, waaronder antibiotica, antidepressiva, ontstekingsremmers en medicijnen, die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden;
 • herstelperiode na een operatie of ziektebeeld;
 • lichte vaataandoeningen;
 • spataderen;
 • zwangerschap.
Hou er ook rekening mee dat de praktijk zich in een zolderruimte bevind die alleen bereikbaar is via een trap.